Eskişehir Hal Camisi’nin koruma kararı mevzuata uygun bulundu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tepebaşı ilçesindeki Hal Camisi için verilen koruma kararının kaldırılmasına ilişkin açılan dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, caminin kültür varlığı olarak tescilinin mevzuata aykırı olmadığına hükmedildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan Hal Camisi’nin koruma kararının iptali istemiyle Eskişehir 1’inci İdare Mahkemesi Başkanlığı’na yaptığı başvuru kapsamında bilirkişi raporu hazırlandı.

Mahkemeye sunulan söz konusu bilirkişi raporunda, şunlar kaydedildi:

“Dava konusu caminin 2863 sayılı Kanunun 6. ve 7. Maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıkları ile Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesinin (b) ve (c) bendinde sayılan nitelikleri taşıdığı, keşif sırasında yapılan gerekli incelemeler ve dava dosyasındaki bilgi ve belgelerin incelemesi neticesinde söz konusu yapının, kültür varlığı olarak tescilinin kamu yararı ve mevzuata aykırı olmadığı, davacı tarafından ilgili parselin tescilden düşürülmesine yönelik talebin hukuksal ve bilimsel hiçbir dayanağı olmadığı anlaşılmıştır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x